Zirve Çağrı Metni

Küresel ölçekte kentsel nüfusun hızla artıyor olması ve kaynakların kontrolsüz kullanımı, başta doğal çevre olmak üzere birçok alanda kapsamlı sorunlara yol açıyor. Bir yandan da kentlerde yoğunlaşan nüfus grupları arasındaki sosyo-ekonomik ayrım artıyor ve kentsel yoksulluk, kentsel güvenlik gibi sorunlar da kentsel yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Bu bağlamda ortaya çıkan veya gittikçe katmanlaşan sorunlara çözüm bulabilmek için sürdürülebilir kentlere ulaşma amacı günümüzün büyük önceliğini oluştururken; dünyanın geleceği konusunda büyüyen riskler her seviyede kamu yöneticilerinin de harekete geçmesi gerektiğini gösteriyor. Bu noktada, küresel ölçekte kabul edilen ilke kararlarının yerelde somut uygulamalar haline getirilmesi önem kazanıyor.

Böylesi bir zaman diliminde, Kadıköy Belediyesi ve ICLEI - Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler, Sürdürülebilir Kentler Zirvesi ile dünyanın farklı coğrafyalarından aktörleri, iyi uygulama örneklerini ve deneyimlerini paylaşmak üzere Kadıköy’de bir araya getiriyor. Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nin; sürdürülebilirlik, iklim krizi, gıda krizi gibi konularla ilgilenen belediyelerin deneyimlerini paylaşması, ICLEI ağı içindeki küresel muadilleriyle işbirliği fırsatları yaratması ve küresel finansal kaynaklara erişim konusunda uluslararası temsilcilerle diyalog geliştirmesi gibi somut hedefleri bulunuyor. Bu hedefler ise zirvede dört başlık altında tartışılıyor: Başkanlar Oturumu, Yeşil Şehir Finansmanı, Döngüsel Yaşam: Kültür, Doğa ve Avrupa ve Küresel Girişimlerin Yerelleştirilmesi. Hem yerel yönetimlere model olacak uygulamaların yaygınlaşmasına hem de politika yapıcıların bakış açısının zenginleşmesine vesile olacak zirveye katılımınızı bekliyoruz.

Şerdil Dara Odabaşı
Kadıköy Belediye Başkanı

Gino Van Begin
ICLEI Genel Sekreteri

Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, ICLEI Küresel Yönetim Komitesi İklim Eylemi Eş Başkanı