ICLEI Hakkında
ICLEI – Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler, sürdürülebilir kentsel kalkınmayı odağına almış 2,500’ün üzerinde yerel ve bölgesel yönetim ile birlikte çalışan küresel bir ağdır. ICLEI’nin dünya çapında 24 ofisinde sayıları 400’e varan uzman görev yapmaktadır. 125’den fazla ülkede aktiftir. Sürdürülebilirlik politikalarını şekillendirmekte ve düşük emisyonlu, doğa temelli, eşitlikçi, dirençli ve döngüsel kalkınma için yereldeki aksiyonlara yön vermektedir. Üç Rio Sözleşmesi’nde ve ilgili süreçlerde, Küresel Görev Gücü adına koordinasyondan sorumlu kurum olan ICLEI, yerel ve bölgesel yönetimlerin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması kapsamındaki çalışmalarına öncülük etmektedir.

Kadıköy Belediyesi Hakkında
2017 yılından beri ICLEI üyesi olan Kadıköy Belediyesi; Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne 2012 yılında katılarak yaptığı taahhütler kapsamında iklim, enerji ve 2030 uyum hedeflerini uygulamaya geçirmiş ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını, belediyenin stratejik planlarına dahil etmiştir.