ICLEI Kadıköy Bildirgesi 2022
Krizler çağında sürdürülebilir bir Kentsel Dünya için köprüler kurmak
Bizler; İstanbul Kadıköy'de yapılan Sürdürülebilir Kentler Zirvesi'nde ortaya çıkan ve aşağıda yer alan maddelerde kararlılığımızı duyuruyoruz.

Günümüzde insanlık hayati zorluklarla karşı karşıyadır; İklim acil durumu kırılma noktalarına ulaştı, COVID-19 salgını sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri derinleştirdi. Demokratik kurumlar ve ilkelerin zayıf düştüğü süreçlere tanık oluyoruz. Savaşlar ve askeri çatışmalar Rusya'nın son Ukrayna işgali ile yeni zirvelere ulaşmakta. Ne yazık ki, küresel çok taraflı yönetişim bu hayati zorlukların hiçbirine yeterince yanıt vermemekte. Küresel nüfusun çoğunluğunun kentlerde yaşadığı dikkate alındığında, her düzeyde yönetimler arasında işbirliğini içeren “çok katmanlı eylem”  vizyonunun bir umut ışığı olarak hizmet edebilmesi için, yerel ve bölgesel yönetimleri güçlendirmeye, yetkinleştirmeye, ilişkilendirmeye ve sürece dahil etmeye kararlıyız.

2000'li yılların başında Türkiye, Yerel Gündem 21’i en iyi uygulayan ülkeler arasında başı çekmekteydi. Önde gelen küresel ağlardan biri olarak ICLEI, Türkiye belediyelerinin 2030 ve 2050'ye yönelik sürdürülebilirlik taahhütlerini desteklemek için büyük bir potansiyel sunmaktadır. Mart 2024'e kadar, ICLEI'ye üye olan Türkiye belediyelerinin sayısında büyük bir artış kaydedilmesini umuyoruz. Ayrıca Türkiye belediyelerini ICLEI girişimlerine ve ağlarına aktif olarak katılmaya teşvik ediyoruz. İklim alanında GreenClimateCities, doğa alanında CitiesWithNature, döngüsel ekonomi alanında ICLEI Circulars, gıda alanında CityFoodNetwork, sürdürülebilir hareketlilik alanında Ecomobility Alliance, çevre dostu satın alma alanında Procura+, iklim eylemlerinin finansmanı alanında Transformative Actions Programme, enerji alanında 100% Renewables, sürdürülebilir kalkınma hedefleri alanında SDGsInCitiesChallenge bunların başında yer almaktadır. ICLEI'yi, Türkiye´den dünya kamuoyuna sunulan benzersiz ve yenilikçi bir yaklaşım olan, Döngüsel Kültür kavramının küresel olarak daha da geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemeye davet ediyoruz.

Hiçbir şehir, belediye başkanı veya ülke, küresel zorluklarla tek başına yüzleşemez. ICLEI'nin ağları ve ortaklıkları aracılığıyla, Türkiye belediyeleri, Avrupa ve küresel ölçekteki girişimlere daha kolay katılabilir.  Avrupa ölçeğinde öncelikli girişimler arasında Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi, Avrupa Yeşil Şehir Anlaşması, Avrupa Döngüsel Kentler Bildirgesi, Avrupa Yerel Yeşil Anlaşmaları yer almaktadır. Birleşmiş Milletler ölçeğindeki öncelikli girişimler ise Paris İklim Anlaşması´nın 2050 itibari ile sıfır net karbon ve dirençli kentler hedeflerine yönelik olarak BM İklim Değişikliği Sekretaryası öncülüğünde yürütülen Race-To-Zero ve Race-To-Resilience kampanyaları, afetlere karşı dirençli kentleri öngören Making Cities Resilient  2030 kampanyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Yerel Gönüllü İzleme süreçleri yer almaktadır.

Türkiye'nin kültürel, tarihi, sosyal ve jeopolitik bağlantıları çok çeşitli ortaklık potansiyelleri sunmaktadır. Avrupa, Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Orta Doğu ve Batı Asya'daki diğer şehir ve bölgelerin küresel sürdürülebilirlik çabalarına aktif katılımını artırmak için Türkiye belediyelerini ICLEI ile işbirliği yapmaya davet ediyoruz.

ICLEI sahip olduğu geniş ağ sayesinde, Türkiye belediyelerinin küresel hedeflere yönelik uluslararası görüşmelere daha aktif katılarak bilgilenmelerine ve deneyimlerini etkin bir şekilde paylaşmalarına aracı olabilir. BM Genel Sekreteri tarafından yürütülen Ortak Gündemimiz süreci ve Kentlerin Geleceği Görev Gücü çalışmaları, Fildişi Sahili, Çin ve Mısır'da düzenlenecek  İklim-Biyoçeşitlilik-Çölleşme Taraflar Konferansları, Polonya'daki 11. Dünya Kent Forumu bunların başında yer almaktadır. Ayrıca 2024 yılında Türkiye'de düzenlenecek Biyoçeşitlilik 16. Taraflar Konferansı’na özel olarak hazırlanacağız. Son olarak, bu belgede listelenen hedeflerin etkin biçimde uygulanması, yaygınlaştırılması ve takibi için Türkiye belediyelerini 11-13 Mayıs 2022 tarihlerinde Malmö'de yapılacak ICLEI Dünya Kongresi'ne, aktif olarak katılmaya davet ediyoruz.

18 Mart 2022'de Kadıköy, İstanbul, Türkiye'de imzalanmış ve ilan edilmiştir.

1. Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkanı
2. Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ICLEI Küresel Yönetim Komitesi, İklim Eylemi Eş Başkanı
3. Minna Arve, Turku Belediye Başkanı, Finlandiya
4. Peter Kurz, Mannheim Belediye Başkanı, Almanya; Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu Başkanı
5. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
6. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli İzmit Belediye Başkanı
7. Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanı
8. Birsen Çelik, Denizli Bozkurt Belediye Başkanı
9. Recep Gürkan, Edirne Belediye Başkanı
10. Alper Taşdelen, Ankara Çankaya Belediye Başkanı
11. Gökhan Yüksel, İstanbul Kartal Belediye Başkanı
12. Muammer Keskin, İstanbul Şişli Belediye Başkanı
13. Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediye Başkanı
14. Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı
15. Turgay Erdem, Bursa Nilüfer Belediye Başkanı
16. Özdem Mustafa İnce, İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı
17. Selim Utku Gümrükçü, İzmir Çiğli Belediye Başkanı
18. Şükrü Sözen, Antalya Manavgat Belediye Başkanı
19. Selman Hasan Arslan, Balıkesir Edremit Belediye Başkanı
20. Abdullah Özyiğit, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı
21. Av. Kazım Kurt, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı
22. Av. Abdullah Hacı, Kırklareli Babaeski Belediye Başkanı
23. Bülent Kantarcı, Zonguldak Çaycuma Belediye Başkanı
24. Refik Eryılmaz, Hatay Samandağ Belediye Başkanı
25. Dr. Murat Gerenli, Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkanı
26. A. Deniz Atabay, Aydın Didim Belediye Başkanı


Dosyayı indir